Rettelser 03/2017

 • I tegnforklaringene på Liljejakken på side 71, har tegnet for 1 kast blitt forskjøvet, her ser du riktig tegnforklaring.

 • Side 86, Høsthjerte lue: her har det falt ut en vrangmaske i omgangene 44 til 49, Diagrammet er riktig, men i teksten mangler masken som er uthevet i teksten under.Omg 44: *1r, [1vr, 1r]4x, 1vr,[1 vridd r, 1vr]2x*
  Omg 45: *ssk, [1vr, 1r]2x, 1vr, 2rsm, 1vr, [1 vridd r, 1vr]2x*. Felling fra 98 til 84 m
  Omg 46: *2r, [1vr, 1r]2x, 1r, 1vr, [1 vridd r, 1vr]2x*
  Omg 47: *ssk, 1r, 1vr, 1r, 2rsm, 1vr, [1 vridd r, 1vr]2x*. Felling fra 84 til 70 m
  Omg 48: *1r, [1vr, 1r]2x, 1vr, [1 vridd r, 1vr]2x*
  Omg 49: *1r, fell 2 midt, 1r, 1vr, [1 vridd r, 1vr]2x*. Felling fra 70 til 56 m
 • Side 80, Bregnebluse: Her har rett og vrang byttet plass i diagrammet. Rett = blank rute, vrang = prikk.